Drīzumā (Rīgā)
Soon in (Riga, Latvia)


Melnā Cauruma izstāde
29.12.2017 – 18.01.2018
Topošajā Tallinas ielas radošajā kvartālā
(Tallinas iela 6, Rīga)

Piedalās: Inga Erdmane, Anda Lāce, Kaspars Lielgalvis, Laura Prikule, Eva Vēvere

vairāk info..

Black Hole exhibition
29.12.2017 – 18.01.2018
Location: upcoming creative quartier of Tallinas Street (Tallinas Street 6, Riga)
Participiants: Inga Erdmane, Anda Lāce, Kaspars Lielgalvis, Laura Prikule, Eva Vēvere
more info..


Pēdējie notikumi šogad
Previously this yearRīgā – Melnā Cauruma koncerts
Sarah Davachi (Kanāda), Edgars Rubenis
10. novembrī
Anglikāņu baznīcā
(Anglikāņu ielā 2)

vairāk info..

in Riga – Black Hole concert
Sarah Davachi (Canada), Edgars Rubenis (Latvia)
November 10
Anglican Church (Anglikāņu Street 2)
more info..

Liepājā – Melnais Caurums
Starpdisciplināra mākslas izstāde
3–27/08 Liepājas koncertzālē Lielais Dzintars
in Liepājā (Latvia) – Black Hole
Interdisciplinary art exhibition
3–27/08 in Liepājas concert hall Great Amber

Liepājā – #KarostaWaterTowerProject
Starpdisciplināra mākslas darbnīca un izstāde
6–27/08 Karostas ūdenstornī
in Liepājā (Latvia) – #KarostaWaterTowerProject
Interdisciplinary art workshop and exhibition
6–27/08 in Karosta Water Tower


Vairāk info / more info..


Vairāk info / more info..Jau trīs gadus Totaldobže mākslas centrs turpina darboties bez patstāvīgām telpām, praktizējot neregulāru darbību dažādās vietās dažādās pilsētās, sadarbojoties ar dažādām kultūras institucijām vai atdzīvinot tukšās ēkas / Already three years Totaldobže Art Centre operates without its permanent premises organising project based activities in various locations in various cities in collaboration with various culture institutions or revitalizing empty buildings