Pašlaik (Rīgā)
Currently (Riga, Latvia)

Pauze

Pause

Tiek plānots turpināt aktivitātes rudenī Tallinas ielas kvartālā...

The plan is to restart activties in Autumn in the Tallinn Street Quarter..

Agrāk
Previously


Andris Indāns, Laura Prikule.
Audiovizuāla izstāde
Pasauļu Vērotājs
26.01. – 15.02.2018
Melnajā Caurumā topošajā
Tallinas ielas radošajā kvartālā (Tallinas ielā 6, Rīga)
Ieeja bez maksas
trešdienās, ceturtdienās un piektdienās, 15:00 – 19:00
vairāk info..

Andris Indāns, Laura Prikule
Audiovisual Exhibition
WORLD WITNESS

26.01. – 15.02.2018
Location: upcoming creative quartier of Tallinas Street (Tallinas Street 6, Riga)
Entrance for free
Wednesdays, Thursdays and Fridays, from 3 PM till 7 PM
more info..


Melnā Cauruma izstāde
29.12.2017 – 18.01.2018
Topošajā Tallinas ielas radošajā kvartālā
(Tallinas iela 6, Rīga)

Piedalās: Inga Erdmane, Anda Lāce, Kaspars Lielgalvis, Laura Prikule, Eva Vēvere

vairāk info..

Black Hole exhibition
29.12.2017 – 18.01.2018
Location: upcoming creative quartier of Tallinas Street (Tallinas Street 6, Riga)
Participiants: Inga Erdmane, Anda Lāce, Kaspars Lielgalvis, Laura Prikule, Eva Vēvere
more info..
Rīgā – Melnā Cauruma koncerts
Sarah Davachi (Kanāda), Edgars Rubenis
10. novembrī
Anglikāņu baznīcā
(Anglikāņu ielā 2)

vairāk info..

in Riga – Black Hole concert
Sarah Davachi (Canada), Edgars Rubenis (Latvia)
November 10
Anglican Church (Anglikāņu Street 2)
more info..

Liepājā – Melnais Caurums
Starpdisciplināra mākslas izstāde
3–27/08 Liepājas koncertzālē Lielais Dzintars
in Liepājā (Latvia) – Black Hole
Interdisciplinary art exhibition
3–27/08 in Liepājas concert hall Great Amber

Liepājā – #KarostaWaterTowerProject
Starpdisciplināra mākslas darbnīca un izstāde
6–27/08 Karostas ūdenstornī
in Liepājā (Latvia) – #KarostaWaterTowerProject
Interdisciplinary art workshop and exhibition
6–27/08 in Karosta Water Tower


Vairāk info / more info..


Vairāk info / more info..Jau trīs gadus Totaldobže mākslas centrs turpina darboties bez patstāvīgām telpām, praktizējot neregulāru darbību dažādās vietās dažādās pilsētās, sadarbojoties ar dažādām kultūras institucijām vai atdzīvinot tukšās ēkas / Already three years Totaldobže Art Centre operates without its permanent premises organising project based activities in various locations in various cities in collaboration with various culture institutions or revitalizing empty buildings