Šogad esam ieplānojuši:

* noorganizēt vairākus Melnā Cauruma koncertus un radošās darbnīcas Rīgā un Liepājā;

* atjaunot Uztveres laboratorijas darbību;

* izveidot 3 izstādes Karostas ūdenstornī Liepājā – saņemts Valsts Kultūrkapitāla fonda finansējums

* sadarbībā ar Pārdaugavas radošo centru noorganizēt festivālu URBAN POETRY Rīgā Rīgas svētku laikā;

* turpināt izdot Rīgas kultūras kartes kultūrmīļiem, nodrukājot un izplatot kopumā 90 000 eksemplārus latviešu un angļu valodās Rīgā;

* attīstīt kultūras pasākumu kalnedāru www.kulturaskalendars.lv, pievienojot informāciju par gaidāmajiem pasākumiem arī citur Latvijā.

In 2017 we are planning to:

* organize several Black Hole's concerts and creative workshops in Riga and Liepāja (town on the Baltic sea coast in the West of Latvia),

* restore activities in the Laboratory of Perception;

* create three exhibitions in Karosta Water Tower in Liepāja – received finacial support from the Latvian National Culture Endowment

* organize a festival URBAN POETRY in collaboration with Pārdaugava Creative Centre within Riga City Festival;

* continue to produce Riga Culture Maps for Culture Lovers, print and disctribute 90 000 pieces in Latvian and English around Riga;

* continue develop culture event calendar www.culturemap.lv adding information about upcoming events also in other places of Latvia.


Jau trīs gadus Totaldobže mākslas centrs turpina darboties bez patstāvīgām telpām, praktizējot neregulāru darbību dažādās vietās dažādās pilsētās, sadarbojoties ar dažādām kultūras institucijām vai atdzīvinot tukšās ēkas / Already three years Totaldobže Art Centre operates without its permanent premises organising project based activities in various locations in various cities in collaboration with various culture institutions or revitalizing empty buildings