Drīzumā (Rīgā)
Soon in (Riga, Latvia)Melnā Cauruma koncerts
Sarah Davachi (Kanāda), Edgars Rubenis
10. novembrī
Anglikāņu baznīcā
(Anglikāņu ielā 2)

vairāk info..

Black Hole concert
Sarah Davachi (Canada), Edgars Rubenis (Latvia)
November 10
Anglican Church (Anglikāņu Street 2)
more info..


Pēdējie notikumi šogad (Liepājā)
Previously this year (in Liepāja, Latvia)

Melnais Caurums
Starpdisciplināra mākslas izstāde
3–27/08 Liepājas koncertzālē Lielais Dzintars
Black Hole
Interdisciplinary art exhibition
3–27/08 in Liepājas concert hall Great Amber

#KarostaWaterTowerProject
Starpdisciplināra mākslas darbnīca un izstāde
6–27/08 Karostas ūdenstornī
#KarostaWaterTowerProject
Interdisciplinary art workshop and exhibition
6–27/08 in Karosta Water Tower


Vairāk info / more info..


Vairāk info / more info..Jau trīs gadus Totaldobže mākslas centrs turpina darboties bez patstāvīgām telpām, praktizējot neregulāru darbību dažādās vietās dažādās pilsētās, sadarbojoties ar dažādām kultūras institucijām vai atdzīvinot tukšās ēkas / Already three years Totaldobže Art Centre operates without its permanent premises organising project based activities in various locations in various cities in collaboration with various culture institutions or revitalizing empty buildings