Šogad esam ieplānojuši:

* vairākus Melnā Cauruma koncertus un radošās darbnīcas
Rīgā un Liepājā;

* atjaunot Uztveres laboratorijas darbību;

* izveidot 3 izstādes Karostas ūdenstornī Liepājā;

* sadarbībā ar Pārdaugavas radošo centru noorganizēt festivālu URBAN POETRY Rīgā Rīgas svētku laikā;

* turpināt izdot Rīgas kultūras kartes kultūrmīļiem, nodrukājot un izplatot kopumā 90 000 eksemplārus latviešu un angļu valodās Rīgā;

* attīstīt kultūras pasākumu kalnedāru www.kulturaskalendars.lv, pievienojot informāciju par gaidāmajiem pasākumiem arī citur Latvijā.

In 2017 we are planning to:

* organize several Black Hole's concerts and creative workshops in Riga and Liepāja (town on the Baltic sea coast in the West of Latvia),

* restore activities in the Laboratory of Perception;

* create three exhibitions in Karosta Water Tower in Liepāja;

* organize a festival URBAN POETRY in collaboration with Pārdaugava Creative Centre within Riga City Festival;

* continue to produce Riga Culture Maps for Culture Lovers, print and disctribute 90 000 pieces in Latvian and English around Riga;

* continue develop culture event calendar www.culturemap.lv adding information about upcoming events also in other places of Latvia.