Ir noslēgušās 2 mākslas izstādes: 3–27/08 Liepājas koncertzālē LIELAIS DZINTARS un 6–27/08 Karostas ūdenstornī / 2 exhibitions in Liepāja has ended: 3–27/08 in Liepājas concert hall GREAT AMBER and 6–27/08 in Karosta Water Tower

Jau trīs gadus Totaldobže mākslas centrs turpina darboties bez patstāvīgām telpām, praktizējot neregulāru darbību dažādās vietās dažādās pilsētās, sadarbojoties ar dažādām kultūras institucijām vai atdzīvinot tukšās ēkas / Already three years Totaldobže Art Centre operates without its permanent premises organising project based activities in various locations in various cities in collaboration with various culture institutions or revitalizing empty buildings