Projects
Black Holes
Compass
Urban Poetry
Residencies
Exhibitions
VRD
Events
2016
2015
2014
2012-2013
2010-2011
2008-2009
2007
About
Totaldobže
Supporters
Newsletter
@Facebook
@Twitter
Networks
Contacts

Kamēr Totaldobže mākslas centrs
nebūs jaunās patstāvīgās telpās, tikmēr pasākumi tiks organizēti dažādās vietās Rīgā un ārpus tās robežām

While Totaldobze Art Centre has not got a new permanent venue, the events will be organised in different venues aroud Riga and outside
OMEGA3

Starpdisciplināra laikmetīgās mākslas izstāde / Interdisciplinary Contemporary Art Exhibition

2.07 – 7.08
Moste (Mooste), Polva rajons, IGAUNIJA
/ Mooste, Polva district, ESTONIA
Mostes sēklu šķirošanas fabrikā un tās apkārtnē / In Mooste Seed Sorting factory and its surroundings

Organizē / Organizers
Kaspars Lielgalvis (Totaldobže)
John un Evelyn Grzinich (MoKS)
Dalībnieki
/ Participants
Tuulikki Bartosik (EE) Aija Bley (LV) Inga Erdmane (LV) Emma Fält (FI) John Grzinich (US) Villem Jahu (EE) Voldemārs Johansons (LV) Daiga Krūze (LV) Epp Kubu (EE) Anda Lāce (LV) Kaspars Lielgalvis (LV) Johanna Lonka (FI) Vanessa Massera (UK) Reinis Naļivaiko (LV) Seth Nehil (US)
Pinksy, Amanda Priebe (CAN) Laura Prikule (LV) Kelly Rauer (US) Edd Schouten (NL) Taavi Suisalu (EE)
Timo Toots (EE) Ilze Vanaga (LV) Eva Vēvere (LV) Krišjānis Zeļģis (LV) Simon Whetham (UK)

http://www.totaldobze.com/Exhibitions/Rezervējiet vietu autobusā laicīgi – info@totaldobze.com

OMEGA3

Atklāšanas pasākums

Opening Event

2.07 / 17:00 – 20:00
Moste (Mooste), Polva rajons, IGAUNIJA
/ Mooste, Polva district, ESTONIA
Mostes sēklu šķirošanas fabrikā un tās apkārtnē / In Mooste Seed Sorting factory and its surroundings

Kuratoru tūre un Performances
Curatorial tour and Performances

Performancēs piedalās
Performances by
Tuulikki Bartosik (EE) John Grzinich (US) Vanessa Massera (UK) Laura Prikule (LV) Edd Schouten (NL) Krišjānis Zeļģis (LV) Gas of Latvia

Uz Atklāšanas pasākumu 2. jūlijā 11:30 no Rīgas dosies EXPRESS autobuss For the Opening event
in the 2nd of July at 11:30 there will be
EXPRESS BUSS from Riga to Mooste
Brauciena maksa 15 eiro
Buss ticket costs EUR 15
Lai rezervētu vietu autobusā rakstiet uz info@totaldobze.com līdz 22.06
To book the seat in the buss write to us info@totaldobze.com untill 22.06

http://www.totaldobze.com/Exhibitions/Melnā Cauruma
improvizācijas

Black Hole improvisations

festivālā / in the festival
KOMĒTA NĀK
7 – 10/07
Bolderājas cietoksnī, Rīgā

in the Bolderaja fortress, in Riga

Festivālu organizē
organizers of the festival
Kaņepes Culture centre (KKC)
Improvizācijas organizē
organizer of the improvisations Totaldobže mākslas centrs
sadarbībā ar / in collaboration with KKC

http://www.festivalskometa.com/Melnā Cauruma
radošā darbnīca
Black Hole workshop

1 – 12/08
Tāšu muižā, Grobiņas novadā
in Tāšu manor, in Latvia

Piedalās / Participants
Andris Indāns, Kaspars
Lielgalvis, Laura Prikule

http://www.totaldobze.com/black_hole/Melnā Cauruma
radošā darbnīca
Black Hole workshop

23 – 30/08
Tāšu muižā, Grobiņas novadā
in Tāšu manor, in Latvia

Moderators / Moderator
WOOGURU (Seula, Berlīne, Ņujorka)
Piedalās / Participants
aicinām pieteikties laikmetīgās dejas pārstāvjus, mūziķus, māksliniekus un literātus / contemporary dancers, musicians, visual artists, writers etc can apply to take part

http://www.totaldobze.com/black_hole/PĀRRAKSTĪTĀS UN IERAKSTĪTĀS KOMPASA SARUNAS 2014 / Transcribed and recorded KOMPASS talks (in latvian) in 2014

Miķelis Fišers (gleznotājs) par izstādi “Netaisnība” lasīt klausīties

Jeļena Glazova (multimediju māksliniece) par savu radošo darbību lasīt klausīties

Andris Indāns (skaņu mākslinieks) par savas radošās darbības pēdējā laika atziņām lasīt klausīties

Toms Kreicbergs (rakstnieks) par romānu “Lopu ekspresis” lasīt klausīties

Anna Ķirse (komponiste) par savu radošo darbību lasīt